Menu

ข่าวผู้บริหาร

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุม Kick off โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สาย รย.4006 จ.ระยอง

(18 มิ.ย. 67) นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลว …

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุม Kick off โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สาย รย.4006 จ.ระยอง Read More »

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

(18 มิ.ย. 67) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท …

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) Read More »

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ร่วมชี้แจงในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 24

(18 มิ.ย. 67) นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่กรมทา …

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ร่วมชี้แจงในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 Read More »

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุม Kick off โครงการก่อสร้างถนนสาย จบ.1030 อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

(17 มิ.ย. 67) นายสำราญ สวัสดิ์พูน วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงช …

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุม Kick off โครงการก่อสร้างถนนสาย จบ.1030 อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี Read More »

กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวงชนบท

(17 มิ.ย.67) นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมท …

กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวงชนบท Read More »

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมรับตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ (Site Visit) เพื่อรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2567

 (17 มิ.ย.67) นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรม …

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมรับตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ (Site Visit) เพื่อรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2567 Read More »

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

(15 มิ.ย. 67) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี …

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

(15 มิ.ย. 67) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี …

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Read More »

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า …

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น Read More »

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูลรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

(14 มิ.ย.67) นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง …

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูลรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล Read More »

Skip to content