Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

(20 เม.ย.62) นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมทางหลวงชนบท น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับบุคลากรกรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมการรับฟังบรรยาย จำนวน 2 รุ่น (ภาคเช้า – ภาคบ่าย) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 รุ่นประมาณ 1,100 คน โดยผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Skip to content