Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท มอบเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต”

กรมทางหลวงชนบท มอบเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต”

กรมทางหลวงชนบท โดยกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต จัดทำเกียรติบัตรมอบให้ผู้ที่มีความประพฤติดีด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต” เก็บกระเป๋าเงินคืนเจ้าของ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ทั้งนี้ นายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายทศพล ลัทธิมนต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดแขวงทางหลวงชนบทศรีษะเกษ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

Skip to content