Menu
home
>>
ขทช.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมงคล ศุภนัตร์ ผอ.ขทช.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แต่ละกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ของสทช.ที่ 3 (ชลบุรี)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

Scroll Up Skip to content