home
>>
กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดเจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องจักร เข้าทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณถนนสาย สฎ.4009 อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เวลานี้ เนื่องมาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนที่ผ่านปลายแหลมญวณเข้าสู่อ่าวไทย ช่วงวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการรับมืออุทกภัยของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้สำนักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ดังกล่าว ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนถนนในโครงข่ายทางหลวงชนบท พร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางให้กับประชาชน โดยขณะนี้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องจักรเข้าขุดลอกทำความสะอาดโครงสร้างทางระบายน้ำ บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.4009 แยก ทล. 4177 – บ้านดินแดง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการกำจัดเศษดินโคลน และวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ เปิดทางน้ำให้ไหลผ่านได้อย่างสะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังผิวการจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยหากเกิดฝนตกหนัก
ทช. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) อย่างต่อเนื่อง ได้กำชับให้แขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ประกอบด้วย แขวงทางหลวงชนบทชุมพร แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช แขวงทางหลวงชนบทระนอง และแขวงทางหลวงชนบทสุราษฏร์ธานี จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ เข้าประจำบริเวณสายทางที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุทกภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเหตุหรือสอบถามเส้นทาง สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพงานทาง ระบบ QCS โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว บ้านสีดางาม – วัดถ้ำคีรีวงศ์ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565)