home
>>
กรมทางหลวงชนบท ซ่อมถนนสาย กส.4073 (พนังกั้นน้ำชี) จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านได้แล้ว พร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำจากลำน้ำชี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
จากกรณีที่พายุโนรูได้พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้ ทช.เร่งบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น ทช.จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กู้สถานการณ์น้ำท่วมในทุกสายทางของ ทช.เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเป็นการชั่วคราวก่อน รวมทั้งได้ติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายเตือน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน และล่าสุดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) โดยแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งกู้สถานการณ์น้ำกัดเซาะพนังกั้นน้ำชีจนได้รับความเสียหาย บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4073 (พนังกั้นน้ำชี) แยก ทล.2467 – บ้านสีถาน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมวลน้ำได้กัดเซาะถนนขาดทรุดตัว ความยาว 50 เมตร บริเวณ กม.ที่ 6+600 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ทช.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนสาย กส.4073 (พนังกั้นน้ำชี) ด้วยวิธีการนำแท่งปูนปักลงบริเวณที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะและวางกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (Gabion Box) เพื่อปิดถนนบริเวณที่ขาด ป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในอำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย สำหรับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ปัจจุบันได้เข้าซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านได้แล้ว ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ได้เฝ้าระวังโดยสังเกตระดับน้ำ หากระดับน้ำเริ่มมีปริมาณสูง จะดำเนินการวางกระสอบทรายเพื่อเสริมขอบทางให้สูงขึ้น และจะระดมกำลังสูบน้ำออกจากถนนเพื่อป้องกันมวลน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนต่อไป
ทช.พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน หากต้องการแจ้งเหตุถนนหรือสะพานที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัดหรือโทรสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เพื่อแจ้งขอรับความช่วยเหลือต่อไป
+3

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพงานทาง ระบบ QCS โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว บ้านสีดางาม – วัดถ้ำคีรีวงศ์ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565)

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนน 16 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่าง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม