home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้เน้นย้ำ เรื่อง ให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูล ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 65 พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ช่วยกันเตรียมข้อมูลในการอภิปรายไม่ใว้วางใจ ในส่วนของการออกแบบแบริเออร์ (เกาะกลาง) ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และถนนของท้องถิ่นให้เป็นไปตามเกณฑ์การก่อสร้าง ส่วนของโครงการถนนที่ขวางทางน้ำ ให้มีการออกแบบ ดูแลแก้ไขให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อื่นๆ

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน