home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี

(21 มิ.ย.65) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี สังกัดแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสมพงค์ สุขประเสริฐผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี บรรยายสรุปรายละเอียดและให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ รองอธิบดีฯ กล่าวแนะนำเรื่องการวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการภายในหมวด การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ตลอดจนให้สำรวจถนนในความรับผิดชอบทุกสายทางในทุก ๆ เดือน และพัฒนาระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าในสายทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้กล่าวขอบคุณ และชื่นชมการดำเนินงานของหมวดฯ พร้อมเดินตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

อื่นๆ