home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนน สาย ปข.1003 แยก ทล.4 – บ.โพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

(21 มิ.ย. 65) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านโพธิ์เรียง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) และนายครรชิต อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ และนายเก่งกาจ ธีรวัฒน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักก่อสร้างสะพาน เป็นผู้รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 77 ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ

ทั้งนี้รองอธิบดีได้เน้นย้ำ ให้โครงการฯคืนผิวจราจร ติดตั้งป้ายเตือนไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

อื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ของกรมทางหลวงชนบท