home
>>
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการปรับปรุงถนน งานบำรุงถนนสาย อบ.3151 แยกทางหลวงหมายเลข 231– ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง

โครงการปรับปรุงถนน อบ.3151 แยก ทล.231-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

อื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ของกรมทางหลวงชนบท