home
>>
ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และนายช่างเครื่องกล

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และนายช่างเครื่องกล

37D1~1

อื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ของกรมทางหลวงชนบท