home
>>
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการความปลอดภัยขององค์กร (COVID Free Setting)
วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสนิท รัตนศฤงค์ ผส.ทช.ที่ 16 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้ารับตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการความปลอดภัยขององค์กร (COVID Free Setting) เพื่อยับยั้งเเละป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการตรวจในครั้งนี้ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)