home
>>
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา (วันที่ 14-21 ม.ค. 2565)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา ในระหว่างวันที่ 14 – 21 มกราคม พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ

>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ<<

>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร<<

>>แผนที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)<<

อื่นๆ

นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565