home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นศูนย์บริการร่วมระหว่างแขวงทางหลวงขอนแก่น แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (หน้าหมวดการทางน้ำพอง) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

โดยมีนายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวม