home
>>
นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

โดยมีนายกชกร โง้วศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่เยี่ยมชม ณ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่