home
>>
ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายภักดี บัวจันทร์ ผอ.กวท. เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน “ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565” ณ สทช.ที่ 11 (สฎ.) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565) โดยมีนายวิวัฒน์ ขวัญแก้ว ผอ.สบณ. นายอมร ศรีใส ผอ.สคล. นางณัฏฐ์ณิศา จันทร์ใหม่ ผอ.สอก. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี

infoเปิดศูนย์ฯ28ธค64

อื่นๆ

นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565