home
>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเตรียมจัดพิธีเปิด “สะพานพระราชวังจันทน์” จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 27 ธ.ค. 2564 พร้อมพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกันนำเสนอโครงการที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย”

อื่นๆ

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน