home
>>
กรมทางหลวงชนบท รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “ Digital Government Awards 2021” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จำนวนทั้งสิ้น 33 รางวัล และได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)หรือ DGA เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท มีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้ารับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 สาขารางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก

อื่นๆ