home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

(30 พ.ย. 64) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) พร้อมคณะ ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายทางหลวงชนบท รย.3013 แยก ทางหลวงหมายเลข 331 – ทางหลวงหมายเลข3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค โดยมีนายวิษณุ เพชรวีระ วิศวกรโยธาชำนาญการ (หัวหน้าโครงการฯ) สำนักก่อสร้างทาง รายงานผลการดำเนินงานปัจจุบันมีความก้าวหน้า 51.737 % ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการ

ทั้งนี้ วิศวกรใหญ่ฯได้เน้นย้ำ ให้เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมกำชับป้ายเตือนไฟฟ้าส่องสว่าง ผิวจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประขาชนผู้ใช้เส้นทาง และเร่งรัดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

อื่นๆ