home
>>
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) โดย นายโชคอนันต์ เจียนมะเริง ผอ.ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้านักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาสนสถาน โบราณสถาน ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ตำบลหนองเเปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

อื่นๆ