home
>>
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) จ.มุกดาหาร
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผส.ทช.ที่ 16 ได้มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ศรีละคุณ วิศวกรโยธาชำนาญการ ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการการสำรวจเส้นทางเลียบเเม่น้ำโขง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (สถานีตำรวจชุมชนนาคำน้อย สภ.ดอนตาล – บ้านท่าไค้ – บ้านหนองหล่ม – อำเภอดอนตาล – บ้านห้วยกอก – บริเวณจุดตรวจตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยที่ 234) โดยประชุมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนตาล หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับรายละเอียดโครงการและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอจังหวัด ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ กว่า 17 กิโลเมตร คืบหน้า 67 % คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท เชื่อมสองตำบล สร้างสะพานข้ามแควหนุมาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คืบหน้า 80 % เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมฟื้นฟูถนนสาย กพ.4034 จ.กำแพงเพชร เนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างถนนสาย นม.4043 อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมระหว่างจังหวัด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปรับปรุงถนนสาย สฎ.3033 จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้ากว่า 87 % คาดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566