Menu
home
>>
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพื่อบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท
วันที่ 15 กันยายน 2564 นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผส.ทช.ที่ 16 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ในกำกับ สทช.ที่ 16 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพื่อบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อให้สายทางที่ขอบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับพิจารณาอย่างครบถ้วนเหมาะสม ณ ห้องประชุมส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

อื่นๆ

สทช.ที่16 (กาฬสินธุ์) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 งานออกแบบค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์)

Scroll Up Skip to content