Menu
home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

(18 มิ.ย.64) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ นายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ โดยมีนายไพโรจน์ เริงสุทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ ณ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

ทั้งนี้อธิบดีฯได้มอบหมายนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมภายในสำนักงาน ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 (สายชะอำ–ปราณบุรี ) เชื่อมทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Scroll Up Skip to content