Menu
home
>>
รักษาการ วิศวกรใหญ่ ประชุมติดตามโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทางสาย สบ.1059

(9 มิ.ย. 64) นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) ประชุมติดตามโครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง สาย สบ.1059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-บ้านธาตุ อำเภอเมือง,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการออกแบบด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยมี นายจิรายุทธ์ ตั้งไพศาลกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นผู้รายงานรายละเอียดโครงการ ณ สำนักงานวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content