Menu
home
>>
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน ป้องกันการแพร่ระบาดจาก เชื้อไวรัสโควิด – 19

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงาน อาคารบ้านพัก โรงซ่อมเครื่องจักรกล และพื้นที่โดยรอบบริเวณ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์

Scroll Up Skip to content