Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ตรวจติดตามโครงการบำรุงถนนสาย กจ.4069
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักสำรวจและออกแบบ

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ตรวจติดตามโครงการบำรุงถนนสาย กจ.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 3488 – บ้านบ่อทอง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์และปฎิบัติ) ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

      สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

Scroll Up Skip to content