Menu
home
>>
ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย ปข.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านหินเทิน อำเภอเมือง   จังหวัดประจวบขันธ์ 

      (วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เข้าซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย ปข.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านหินเทิน อำเภอเมือง   จังหวัดประจวบขันธ์  ที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content