Menu
home
>>
      สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

เลื่อนสอบสัมภาษณ์
Scroll Up Skip to content