Menu
home
>>
วันที่ 9 เม.ย.64 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

          ( วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น.) แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย. 2564 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เป็นประธานเปิดศูนย์

Scroll Up Skip to content