Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม

(8 เม.ย. 64) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับฟังความคืบหน้างานเวนคืนที่ดิน ความคืบหน้างานสาธารณูปโภค และรายงานความก้าวหน้าก่อสร้าง ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 56.027 โดยมีนายประสิทธิ์ เลี้ยงรักษา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักก่อสร้างทาง รายงานผลการดำเนินงาน

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวขึ้นเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.217 กิโลเมตร

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content