Menu
home
>>
วันที่ 8 เมษายน 2564 ขทช.ประจวบฯ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ให้สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ณ แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์

Scroll Up Skip to content