Menu
home
>>
การสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 ) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง – อ.เหนือคลอง
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมชัย ไกรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง – อ.เหนือคลอง ในการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ แผนการศึกษาและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาโครงการ        ณ ห้องนพรัตน์ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่

 

Scroll Up Skip to content