home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  นายวิศว์  รัตนโชติ  วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) และคณะผู้บริหาร  ลงพื้นที่ตรวจเยียม ติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงชนบท พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน  โยมีนายสุวิทย์  ยอดสุรางค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด และคณะให้การต้อนรับ ณ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต

อื่นๆ