Menu
home
>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

(15 ต.ค.63) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงการด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในพื้นที่อีสานใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ตามข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด เข้าร่วมงาน ณ หอประชุม โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(15…

โพสต์โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content