Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (EIA) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

(11 ต.ค. 63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ แนวคิดในการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบของสะพาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ตำบลจองถนน ตำบลเขาชัยสน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน อำเภอโคกม่วง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (EIA) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่…

โพสต์โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content