Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของผลงานรัฐบาลตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของผลงานรัฐบาลตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่นี่

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างโยธา ของสทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (เฉพาะราย)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธาและตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สำนักงานทางหลวงชนบทที่7 อุบลราชธานี

Scroll Up Skip to content