Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

(16 ก.ย.63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมติดตามโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ครั้งที่ 6 /2563 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสายทางที่จะรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า (Progress Report 4) และผลการลงพื้นที่ติดตามประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีนายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่ อปท.(16…

โพสต์โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2020

Scroll Up Skip to content