Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

(16 ก.ย.63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับแก้ไขปัญหาถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 /2563 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสายทางที่จะรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเรื่องเสนอให้คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาดำเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่กรมทางหลวงชนบท และเน้นย้ำให้เป็นที่ปรึกษา คอยแนะนำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีนายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท…

โพสต์โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เมื่อ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020

Scroll Up Skip to content