Menu
home
>>
รทช.ประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือรักษามาตรฐานคู่มือสำหรับประชาชน
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมทบทวน พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือรักษามาตรฐานคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (10 ก.ค.63) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมทบทวน พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือรักษามาตรฐานคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อพิจารณาแนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักกฎหมาย ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, แว่นกันแดด และชุดสูท
Scroll Up Skip to content