Menu
home
>>
รทช.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ฯ
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2563 (10 ก.ค.63) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2563 พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ID-IA-IR Chat และการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในรายการ “NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เจ้าหน้าที่จากศูนย์ ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Scroll Up Skip to content