Menu
home
>>
อทช.ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว
อทช.ประชุมสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว (9 ก.ค. 63) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว เมื่อวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผ่านระบบ Video Conference โดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะทางตรงที่มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด การดำเนินการหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การปรับปรุงป้ายจราจรและสัญญาณต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และข้อมูลสถิติของกรม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ
Scroll Up Skip to content