Menu
home
>>
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ของสทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ของสทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี)

รับสมัคร พร. สทช.ที่ 18

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ของสทช.ที่ 3 (ชลบุรี)

Scroll Up Skip to content