Menu
home
>>
ขทช.น่าน เข้าร่วมอบรมการใช้งานสะพานเหล็กสำเร็จชนิดถอดประกอบได้
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทน่าน
เข้ารับการอบรมการใช้งานสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สทช.17 (เชียงราย) และ
ขทช.ในสังกัด ณ ส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Scroll Up Skip to content