Menu
home
>>
วศญ.ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการบุคลากรฯ
นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานของหน่วยงานภูมิภาคในสังกัดกรม (22 พ.ค. 63) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานของหน่วยงานภูมิภาคในสังกัดกรม เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2563 และปัญหา พร้อมแนวทางการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2564 โดยประชุมร่วมกับ สำนักบำรุงทาง สำนักบริหารกลาง สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น สำนักเครื่องกลและสื่อสาร สำนักอำนวยความปลอดภัย และกองแผนงาน ณ ห้อง 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท
Scroll Up Skip to content