Menu
home
>>
สำนักอำนวยความปลอดภัย เติมของใส่ “ตู้ปันสุข”

สำนักอำนวยความปลอดภัย เติมของใส่ “ตู้ปันสุข”

วันที่ 22 พ.ค.63 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ของสำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตใส่ “ตู้ปันสุข” เพื่อเตรียมแจกจ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณหน้ากรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Scroll Up Skip to content