Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท เติมของใส่ “ตู้ปันสุข”
กรมทางหลวงชนบท เติมของใส่ “ตู้ปันสุข”
กรมทางหลวงชนบท เติมของใส่ “ตู้ปันสุข” (21พ.ค.63) นายมานพ สุสิงห์ นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) พร้อมคณะผู้บริหาร นำสิ่งของใส่ “ตู้ปันสุข” เพื่อเตรียมแจกจ่ายประชาชน ณ บริเวณหน้ากรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ
Scroll Up Skip to content