Menu
home
>>
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านกอตง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสมยศ  สารวัตร  นายช่างโยธาชำนาญงาน  นางสาวกันยารัตน์  ไชยบุญ  วิศวกรโยธา (พร.) ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านกอตง  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ  ณ  บริเวณโครงการก่อสร้าง ต.คลองยา  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง) จำนวน 2 โครงการ ให้ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.4022 แยก ทล.2043 – บ.กอกแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.3064 แยก ทล.214 – บ.ธวัชบุรี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

Scroll Up Skip to content