Menu
home
>>
ขทช.น่าน ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.
วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม
2563 แขวงทางหลวงชนบทน่าน จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2563 (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) บริเวณภายในสำนักงานฯ เพื่อความสวยงาม และสะอาด เรียบร้อย

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

Scroll Up Skip to content