Menu
home
>>
ขทช.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการรับมอบรถเข็น (Wheel Chair) ภายใต้โครงการ “ทช.เชื่อมใจ”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการรับมอบรถเข็น (Wheel Chair) ภายใต้โครงการ “ทช.เชื่อมใจ” เพื่อส่งมอบรถเข็นให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

Scroll Up Skip to content