Menu
home
>>
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.2017

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา

ลงพื้นที่ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร สาย สข.2017 แยก ทล. 43 –

บ้านตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบขั้นตอน

การซ่อมบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยให้มีคุณภาพมีความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงและให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย สข.3015

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง) จำนวน 2 โครงการ ให้ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.4022 แยก ทล.2043 – บ.กอกแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.3064 แยก ทล.214 – บ.ธวัชบุรี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

Scroll Up Skip to content